Welkom bij "Vollincs History Shop"

"It is a desirable thing to be well-descended, but the glory belongs to our ancestors." ― Plutarch

 

Laat eens wat weten

 

De belangstelling voor deze website is in een korte tijd gegroeid. Leuk voor mij, leuk voor de bezoeker die er wellicht wat van zijn gading kan vinden. Als dat laatste zo is, dan is het wel zo fijn om daar even iets van te horen. Stuur dan een kort berichtje naar het e-mailadres hiernaast. Ook weer leuk voor mij om te ervaren waarvoor ik dit eigenlijk doe.

 

Kleine intro

 

Belangstelling voor geschiedenis en archeologie heb ik al sinds mijn vroege tienerjaren. Het Romeinse Rijk, de beide wereldoorlogen en de Nederlandse geschiedenis spraken tot de verbeelding. In de laatste decennia ben ik me steeds meer gaan focussen op regionale en familie geschiedenis. Met regionale geschiedenis bedoel ik dan de geschiedenis van het voormalige Overkwartier van Gelre en in het bijzonder het ambt Kessel. Geproduceerde artikelen gaan over criminele zaken zoals roofovervallen, diefstal en mishandeling. Een speciaal onderwerp was hekserij. Toentertijd een criminele zaak. Diverse artikelen heb ik aan dit fenomeen gewijd. Sevenum heeft de dubieuze eer als laatste in Limburg een vrouw levend te hebben verbrand omdat ze een heks zou zijn. Verder heb ik het ambt van scherprechter te Roermond en de diverse functiehouders van dit ambt uitvoerig beschreven. In de categorie familiegeschiedenis heb ik verhalen geschreven over uiteraard families, maar ook over personen. Petrus de Koning als grondlegger van Koningslust is hier een voorbeeld van. Als families zijn behalve mijn eigen familie ook aan de orde geweest de verdwenen lokale adellijke familie Van Holtmoelen, de familie Mingers, de familie Jacobs en de Sevenumse Schencken van Nijdeggen.

 

Wat is de waarde van een genealogie?

 

Veel mensen vullen hun ledige tijd met het zoeken naar voorouders. Het land wordt afgedekt met regionale en nationale verenigingen die het stamboomonderzoek hoog in hun vaandel hebben staan. Er zijn allerlei softwarepakketten op de markt die het gestructureerd rubriceren van de gevonden gegevens makkelijker proberen te maken. Het is ook wel een solitaire hobby. Men is vaak bezig met de eigen beperkte stamboom. Het zijn ook vaak de ouderen die zich met deze hobby bezighouden. Aan de jongeren is dit onderwerp in de meeste gevallen niet besteed.
Maar wat heb je nou eigenlijk aan zo’n stamboom? Welk verlangen moet hier bevredigd worden? Is het de ijdele hoop om tussen de voorouders belangrijke, liefst adellijke, personen te vinden? Om zodoende te kunnen eindigen met een wapenschild? Is het de jacht naar namen en data, zover mogelijk terug in het verleden? Of is het een zoeken naar een antwoord op de vraag: wie ben ik eigenlijk, waar kom ik vandaan? Uiteindelijk is het dan gelukt om een imposante lijst van voorouders te produceren. Maar wat is vervolgens dan weer het waarheidsgehalte van zo’n lijst? Soms wordt kritiekloos gekopieerd van anderen, inclusief alle eventuele zich daarin bevindende fouten. Soms worden aannames gemaakt op basis van bijzonder gering ‘circumstantial evidence’. Vervolgens kunnen de primaire bronnen zelf ook nog eens fouten bevatten.
Een ander heikel onderwerp is de ontrouw die zich ook in vroeger dagen voordeed. Is het kind wel van de wettelijke vader? Ooit heeft iemand wel eens geroepen dat de kans op een ‘koekoeksjong’ groter is dan we denken. Bedenk hierbij dat de meeste stambomen uitgegaan van de mannelijke lijn en we hebben er weer een onzekerheidsfactor bij. Het zou dan ook betrouwbaarder zijn om uit te gaan van de vrouwelijke lijn. Maar dan verandert de naam steeds en hebben we niet meer het idee ‘onze familie’ te onderzoeken. Dit is natuurlijk een cultureel verschijnsel. We leven immers in een patriarchale maatschappij, alhoewel dit de laatste decennia lijkt af te zwakken.
Met welke gedachte heb ik dan mijn stamboom opgezet? Aller eerst was het inderdaad het verzamelen van namen en data met als doel zover mogelijk terug te komen. Vrij snel was dit toch onbevredigend. Het werd veel interessanter om te proberen onze voorouders als het ware weer tot leven te wekken. Wat deden ze en waar hebben ze allemaal last van gehad? Dat er mogelijk ‘koekoeksjongeren’ tussen hebben gezeten, maakt mij verder niet uit. Deze jongeren werden vervolgens toch ook in het zelfde sociaal milieu opgevoed. Mits het niet bekend was dat ze bastaarden waren. Niet alleen de genen bepalen immers wat je wordt, maar vooral ook de sociale omgeving.
Het wordt vervolgens echt leuk als de dan ontstane familiegeschiedenis in te bedden is in de sociale en politieke omstandigheden van die tijd. Dit levert een inzage in de regionale geschiedenis die vervolgens ook interessant kan zijn voor de historisch geïnteresseerden.
Ziedaar de uitdaging die voorlicht!

 
 
Necrologium